210 8052348
Από το 1987 δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της κατασκευής, τοποθέτησης και συντήρησης τέντας με όλους τους πελάτες που μας εμπιστεύτηκαν να συνεχίζουν να είναι δίπλα μας

Τέντα Κάθετη

Είναι οι κάθετες τέντες που βλέπουμε στα μπαλκόνια που καλύπτονται στο πλάι. Είναι ουσιαστικά μία συνέχεια της τέντας. Αυτή μπορεί και μας προστατύει 100% από τον αέρα, τη βροχή την σκόνη.